Opozorilo!

Mobilna verzija strani še ni na voljo!

Prosimo oglejte si stran na računalniku oz. večjem zaslonu.

Najprej moramo končati DESKTOP verzijo,

nato pa se lotimo izdelave prilagojenih

prikazov za mobilne naprave!

Hvala za razumevanje.

GORENJSKA GRADBENA DRUŽBA
Zaposlovanje in kadri

Zaposlovanje in kadri

Podjetje ima uspešen in visoko usposobljen kolektiv, ki prisega na znanje, samoiniciativnost, odgovornost, dobre odnose in osebni razvoj vseh zaposlenih.

V Gorenjski gradbeni družbi, d. d., se zavedamo, da je dober in usposobljen kader eden najbolj pomembnih členov podjetja, zato stalno investiramo v izobraževanje zaposlenih. Podjetje ima uspešen in visoko usposobljen kolektiv, ki prisega na znanje, samoiniciativnost, odgovornost, dobre odnose in osebni razvoj vseh zaposlenih.

Podjetje zaposluje več kot 400 delavcev, od katerih ima četrtina vseh zaposlenih višjo, visoko in univerzitetno izobrazbo. Zaposluje tudi magistre znanosti z različnih področij. Inženirji imajo opravljene strokovne izpite v skladu z Zakonom o graditvi objektov, tako da lahko nastopajo kot pooblaščeni inženirji, odgovorni projektanti, odgovorni vodje del oziroma odgovorni vodje določene vrste posameznih del, odvisno od dela, ki ga opravljajo.

Podjetje vse leto pošilja svoje zaposlene na aktualna izobraževanja, ki potekajo pri različnih izobraževalnih institucijah. Potrebe po izobraževanju zaposlenih v Gorenjski gradbeni družbi, d. d., določa tekoča problematika v posamezni organizacijski enoti. Podjetje predvsem izobražuje ciljno ključne kadre in tiste s kompetencami, ki se za posamezno delovno mesto zahtevajo. Zaposleni lahko kadarkoli tudi sami sporočijo svoje želje po izobraževanju, ki jih nadrejeni upoštevajo, če so skladne s potrebami podjetja. V tem primeru se ta izobraževanja predvidijo v letnem načrtu izobraževanja.
Z namenom pridobivanja novega kadra podjetje vsako leto sprejema na delovno prakso in na počitniško delo več dijakov in študentov.