slider

mail2

02Slider011-mail3

Projektiva

V okviru Gorenjske gradbene družbe deluje projektantska skupina, ki za zunanje naročnike in interne potrebe podjetja izdeluje projektno dokumentacijo na nivoju IDZ, IDP, PGD, PZI in PID za različne infrastrukturne objekte:
- novogradnje, rekonstrukcije ali obnove državnih in občinskih cest,
- ureditve križišč,
- gradnje parkirišč, avtobusnih postajališč in pločnikov,
- gradnje ali obnove vodovoda in kanalizacije,
- prometne ureditve na obstoječih cestah (prehodi za pešce, ukrepi za umirjanje prometa, elaborati vodenja krajev itn),
- kapacitetne analize križišč (prometne študije).

Pomemben segment našega dela predstavlja tudi izdelava načrtov (elaboratov) začasnih prometnih ureditev v času gradnje za zaporo avtocest, državnih ter občinskih cest. Tovrstne načrte izdelujemo tudi za potrebe športnih, turističnih in kulturnih prireditev. V naši ekipi imamo ustrezno usposobljene sodelavce, ki pripravljajo elaborate za vnos podatkov v banko cestnih podatkov (BCP).