slider

mail2

02Slider011-mail3

Peski in drobljenci

Gorenjska gradbena družba ima v svojih materialnih bazah širok izbor peskov in drobljencev.

Kamnolom Kamna Gorica

Apneni agregati

Mineralni in gramozni agregati

Gramoznica Bistrica

Gramozi

Agregati