slider

mail2

02Slider011-mail3

Peski in drobljenci

Gorenjska gradbena družba ima v svojih materialnih bazah širok izbor peskov in drobljencev. V spodnjih tabelah lahko vidite v kateri materialni bazi se peseki in drobljenci nahajajo.

Kamnolom Kamna Gorica

Apneni agregati

Mineralni in gramozni agregati

Gramoznica Bistrica

Gramozi

Asfaltna baza Naklo

Apneni agregati

Betonarna Podbrezje

Agregati