slider

mail2

02Slider011-mail3

Objekti

Gorenjska gradbena družba v sodelovanju z družbo Kostak gradi stanovanjski kompleks Zelene Jarše. Nahaja se na eni najatraktivnejših območij v Ljubljani, ob Šmartinski cesti.
V treh objektih, povezanih s podzemno garažo, bo na voljo 113 stanovanj. Spletno stran Zelene Jarše si lahko ogledate na:  https://www.zelenejarse.si/

OBVOZNICA ŠKOFJA LOKA – II. IN III. ETAPA
V maju 2009 je Gorenjska gradbena družba začela graditi eno najpomembnejših prometnih povezav na Gorenjskem – Obvoznico Škofja Loka od križišča z Ljubljansko cesto do krožišča v Zmincu.Kljub mnogim težavam zaradi propada partnerskega podjetja smo objekt v celoti dokončali jeseni 2015. Sama gradnja je bila zelo zahtevna, saj je 3.932 m dolga trasa sestavljena iz različnih cestnih objektov:
-          2.800 m vozišč
-          Predor Sten, l = 712 m
-          Most 5-6, l = 202 m
-          Most 5-3, l=120 m (1. Etapa)
-          Ostali mostovi 5 kom
-          2 podhoda, 2 podvoza, 5 večjih opornih konstrukcij
Pri gradnji je bilo porabljeno 16.000 m3 kamnitih nasipov, 15.000 m3 tampona, 10.000 t asfalta in 38.000 m3 betona.


GORKI

GORKI – 1. in 2. sklop
Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju Zgornje Save in na območju Kranjskega in Sorškega polja – 1. in 2. sklop (GORKI)
S koncem leta 2015 se je zaključil eden največjih investicijskih projektov na Gorenjskem – 1. in 2. sklop projekta GORKI, kjer je večino del izvajala Gorenjska gradbena družba.
Tako smo v 1. sklopu delali na naslednjih objektih:
- Izgradnja kanalizacije v Begunjah  v skupni dolžini 5.298 m
- Obnova meteorne kanalizacije in vodovoda v naseljih Selo, Zabreznica, Žirovnica in Moste v skupni dolžini 7.869 m
-  Izgradnja kanalizacijskega omrežja v dolžini 5.983 m in rekonstrukcija obstoječe čistilne naprave v Jesenicah, z novo kapaciteto 30.000 P.E.

2. sklop GORKI-ja pa je vseboval še večje projekta, med katerimi je Gorenjska gradbena družba izvajala:
-          gradnja fekalne (23.250 m) in meteorne kanalizacije (13.845 m) ter obnova obstoječega vodovoda (18.360 m) v naseljih Zgornje, Srednje, Spodnje Bitnje, Šutna in Žabnica
-          nadgradnja in rekonstrukcija centralne čistilne naprave Kranj, z novo kapaciteto 95.000 P.E.
-          gradnja primarnega in sekundarnega kanalizacijskega sistema v naseljih Hotemaže, Luže, Olševek in Visoko s priklopom na novo čistilno napravo v Kranju, v skupni dolžini 6.439 m
-          gradnja kanalizacijskega omrežja skozi naselja Podtabor – Bistrica – Žeje – Strahinj v skupni dolžini 4.547 m

OSKRBA S PITNO VODO NA OBMOČJU ZGORNJE SAVE – 3. SKLOP

V januarju 2014 smo v občinah Kranj, Preddvor in Naklo začel izvajata še en velik projekt – 3. sklop Oskrbe s pitno vodo na območju Zgornje Save. Ta je bil razdeljen na dva dela: izgradnja transportnega vodovoda na trasi Bašelj-Kranj z vodohranom Zeleni hrib ter objekt ultrafiltracije Bašelj in transportni vodovod na trasi Zadraga-Naklo.
Pri gradnji vodovoda Bašelj – Kranj so dela potekala na trasi v dolžini 9.823 m. Poleg vodovoda je bila v Bašlju zgrajen tudi objekt ultrafiltracije z namenom prečiščevanja in dezinfekcijo vode na predpisano kakovost. Poleg tega pa je bil v sklopu vodovoda zgrajen še vodohran Zeleni Hrib s prostornino 1.500 m3 .
Drugi del projekta pa je predstavljala izgradnja vodovoda na relaciji Zadraga- Naklo, v skupni dolžini 6.882 m, ki tako zagotavlja nemoteno vodooskrbo za občino Naklo, prav tako pa predstavlja rezervni vodni vir za Mestno občino Kranj.

REKONSTRUKCIJA CESTE ZALI LOG – DAVČA

V letu 2014 je Gorenjska gradbena družba d.d. zaključila z izgradnjo ceste Zali Log – Davča. Gre za eno največjih investicij Direkcije RS za ceste. Cesto, ki je bila uničena v neurju 18. septembra 2007, smo začeli obnavljati marca 2012. Odsek je dolg 6,5 kilometra, zgrajenih pa je bilo več opornih in podpornih konstrukcij ter obnovljenih ali na novo zgrajenih devet mostov.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IZGRADNJA OTROŠKIH IN MLADINSKIH SKAKALNIC V SC PLANICA

V letu 2012 je Gorenjska gradbena družba d.d. začela z izgradnjo otroških in mladinskih skakalnic v SC Planica. V začetku leta 2014 lahko s ponosom rečemo da je objekt v zaključni fazi. Objekt je bil logistično in tehnološko zelo zahteven, vendar je vodja projekta s svojo ekipo odlično reševal vse težave. Za izveden objekt je Gorenjska gradbena družba d.d. prejela pohvale.

V galeriji si lahko ogledate nekaj fotografij.