slider

mail2

02Slider011-mail3

Služba za razvoj in kvaliteto

 

laboratorijske stroitveV okviru GORENJSKE GRADBENE DRUŽBE d.d. deluje tudi GRADBENI LABORATORIJ, ki je opremljen s sodobno preskusno in merilno opremo za preskušanje na področju asfaltov, betonov, agregatov in terenskih meritev. Vse preiskave in meritve smo uskladili z novimi evropskimi (EN) oziroma slovenskimi (SIST EN) standardi. Preiskave nam omogočajo optimalno vgradnjo materialov. Nudimo tudi vse preiskave za kontrolo proizvodnje na področju kamnitega materiala, betonov in asfaltnih zmesi.

 

 

LABORATORIJ ZA ASFALT

Laboratorijske storitve:

Terenske storitve:

LABORATORIJ ZA GEOMEHANIKO

Laboratorijske storitve:

Terenske storitve:

LABORATORIJ ZA BETON

MERITVE TESNOSTI KANALIZACIJSKUH SISTEMOV

Preiskave in meritve uporabljamo tako za notranje kot za zunanje naročnike.