slider

mail2

02Slider011-mail3

Dejavnosti inženiringa

Gorenjska gradbena družba - InženiringInženiring v okviru Gorenjske gradbene družbe se lahko pohvali z veliko uspešno izpeljanimi projekti na področju gradbenega nadzora, svetovalnega inženiringa ter vodenja gradbenih projektov. Strokovnost, inovativnost in  kakovost so zajamčene. Inženiring stremi k izpolnitvi pričakovanj in želj naših poslovnih partnerjev in strank ter s tem k obojestranskemu zadovoljstvu, ki omogoča dolgoročno sodelovanje. Naše delo temelji na visokih strokovnih merilih in standardih, zato našim inženirjem omogočamo izobraževanje in s tem znanje, ki omogoča konkurenčnost na zahtevnem gradbenem trgu.

Gorenjska gradbena družba - InženiringInženiring za visoke gradnje izvaja dela za znanega kupca in dela za trg. Obseg del za znanega naročnika lahko zajema; projektiranje, pomoč pri pridobivanju gradbenega dovoljenja, izvajanje del in predajo objekta po dogovorjeni fazi izgradnje. Obseg del za trg pa poleg zgoraj naštetih faz zajema še nakup zemljišča in prodajo objekta, ali delov objekta na trgu.

Inženiring za nizke gradnje zajema vsa dela na nizko gradbenih objektih in sicer od izvedbe del z vsemi potrebnimi fazami, do predaje objekta investitorju.

Dejavnosti inženiringa: