slider

mail2

02Slider011-mail3

Visoka gradnja

Po priključitvi Gradbenega podjetja Tržič d.o.o. k matičnem podjetju Gorenjska gradbena družba, d.d. je nastal nov oddelek za visoke gradnje, kjer se ukvarjamo z izvedbo projektov na področju visokih gradenj. To področje zajema od gradnje enostanovanjskih hiš, večstanovanjskih objektov, poslovnih in industrijskih objektov, vse do različnih inženirskih objektov.