slider

mail2

02Slider011-mail3

Visoka gradnja

Po priključitvi Gradbenega podjetja Tržič d.o.o. k matičnem podjetju Gorenjska gradbena družba, d.d. je nastal nov oddelek za visoke gradnje, kjer se ukvarjamo z izvedbo projektov na področju visokih gradenj. To področje zajema od gradnje enostanovanjskih hiš, večstanovanjskih objektov, poslovnih in industrijskih objektov, vse do različnih inženirskih objektov.

Kontakti

Vodja oddelka za visoko gradnjo: g. Slavko Mestek, mag.prav. in manag.neprem., tel.: 04/280 60 27 , GSM: 041/73 10 19,
e-pošta: slavko.mestek@gptrzic.si