slider

mail2

02Slider011-mail3

Trenutno aktivna gradbišča

Trenutno se izvajajo naslednji večji objekti:

-       Nacional Jesenice,
-       ASP Jesenice,
-       Hiša LOS Lesce,
-       Gradišar Duplje,
-       Forbiz Naklo,
-       Drinovec Naklo,
-       Jurčič Šenčur,
-       Jagodic Vodice,
-       Irgo Ljubljana,
-       Zelene Jarše Ljubljana.