slider

mail2

02Slider011-mail3

Zaposlovanje

 

RAZPISUJEMO PROSTA DELOVNA MESTA:

 

Gorenjska gradbena družba d.d. – VOZNIK TOVORNEGA VOZILA NAD 6T 

 

Strokovnega delavca M / Ž
Opis dela:
 • prevaža asfalt, razsute in občasno kosovne tovore po gradbiščih,
 • občasno pomaga pri nakladanju kosovnih tovorov,
 • opozarja tehničnega kontrolorja na napake na vozilu,
 • skrbi za menjavo olj, podmazuje in za brezhibno delovanje vozila,
 • odpravlja manjše napake in okvare na vozilu,
 • v roku 48 ur mora oddati vso dokumentacijo za obračun prevozov in plač (potni nalog, prevoznica in tahograf)
Zahtevana izobrazba: VOZNIK 4. stopnja oz. NPK VOZNIK
Trajanje zaposlitve: Določen čas 3 mesece z možnostjo podaljšanja
Urnik dela: Eno-izmenski
Delovne izkušnje: 2 leti
Rok prijave: odprt

 

Gorenjska gradbena družba d.d. – STROJNIKE (VALJARIST, FINISERIST) 

 

Strokovnega delavca M / Ž
Opis dela:
 • upravlja finišer pri polaganju asfalta
 • montira in demontira priključke pri večjih širinah asfalta
 • naklada in razklada stroj pri selitvah
 • samohodno seli stroj pri krajših razdaljah
 • skrbi za tehnično brezhibnost stroja
 • opravlja osnovno vzdrževanje stroja
 • skrbi za pravilno in zadostno ogrevanje stroja pred pričetkom polaganja

 

 

 • valja asfalt, tampone in zemeljske nasipne materiale po navodilih delovodje
 • opravlja osnovno vzdrževanje stroja
Zahtevana izobrazba: STROJNIK TGM 4. stopnja oz. izpit TGM
Trajanje zaposlitve: Določen čas 3 mesece z možnostjo podaljšanja
Urnik dela: Eno-izmenski
Delovne izkušnje: 6 mesecev
Rok prijave: odprt

 

Gorenjska gradbena družba d.d. – AVTOMEHANIK

 

Strokovnega delavca M / Ž
Opis dela:
 • opravlja najzahtevnejša avtomehanska dela na tekočem vzdrževanju strojev in vozil ter generalna popravila na njih
 • pomaga in svetuje avtomehanikom-začetnikom in vajencem
Zahtevana izobrazba: AVTOMEHANIK
Trajanje zaposlitve: Določen čas 3 mesece z možnostjo podaljšanja
Urnik dela: Eno-izmenski
Delovne izkušnje: 6 mesecev
Rok prijave: odprt

 

Gorenjska gradbena družba d.d. – AVTOELEKTRIKAR 

 

Strokovnega delavca M / Ž
Opis dela:
 • opravlja tekoče vzdrževanje avto električne instalacije in opreme na vozilih in strojih
 • popravlja pluge posipačev, odbojnih in mostnih ograj
 • vrši popravila akumulatorjev, starterjev, dinam in alternatorjev
 • pomaga pri remontih v KKG in asfaltni bazi
 • vari v kovinski delavnici in na terenu
 • po potrebi vzdržuje osebna vozila
 • delna popravila UKV postaj in grelcev
Zahtevana izobrazba: AVTOELEKTRIKAR
Trajanje zaposlitve: Določen čas 3 mesece z možnostjo podaljšanja
Urnik dela: Eno-izmenski
Delovne izkušnje: 6 mesecev
Rok prijave: odprt

 

Gorenjska gradbena družba d.d. – KLJUČAVNIČAR 

 

Strokovnega delavca M / Ž
Opis dela:
 • opravlja najzahtevnejša ključavničarska dela na strojih in vozilih, posipačih in plugih
 • opravlja popravila cestnih in mostovnih ograj,
 • nudi pomoč pri remontih v kamnolomu Kamna gorica in asfaltni bazi,
 • opravlja avtogena in elektro varilna dela,
 • pomaga ključavničarjem – začetnikom pri delu in vajencem,
 • pomaga in svetuje avtomeh. začetnikom in vajencem,
Zahtevana izobrazba: KLJUČAVNIČAR ALI OBLIKOVALEC KOVIN
Trajanje zaposlitve: Določen čas 3 mesece z možnostjo podaljšanja
Urnik dela: Eno-izmenski
Delovne izkušnje: 6 mesecev
Rok prijave: odprt