slider

mail2

02Slider011-mail3

Družba

Gorenjska gradbena družba d.d. je bila ustanovljena leta 1962 kot Cestno podjetje Kranj, družba za vzdrževanje in gradnjo cest. Kasneje je razširila svojo dejavnost na ostale nizke gradnje, ter se leta 1999 preoblikovala v delniško družbo. Leta 2005 je podjetje pripojilo Splošno gradbeno podjetje Tržič d.d., ter posledično ustanovilo Gradbeno podjetje Tržič d.o.o., ki se ukvarja z visokimi gradnjami.

V letu 2011 se je podjetje preimenovalo v Gorenjsko gradbeno družbo d.d. ter izločilo dejavnost nizkih gradenj v družbo Cestno podjetje Kranj d.o.o.. Tako sedaj deluje Gorenjska gradbena družba kot skupina, ki ima dve hčerinski firmi, eno za izvajanje visokih gradenj (Gradbeno podjetje Tržič d.o.o.) in eno za izvajanje nizkih gradenj (Cestno podjetje Kranj d.o.o.). V vsem tem obdobju je podjetje raslo, tako da je danes vodilno gradbeno podjetje na Gorenjskem.