slider

mail2

02Slider011-mail3

Deponiranje odpadkov

V gramoznici Bistrica lahko deponirajo gradbene odpadke tako fizične kot pravne osebe. Gorenjska gradbena družba ima pridobljena vsa potrebna dovoljenja za deponiranje, ter tudi okoljevarstveno dovoljenje za predelavo podatkov.

 

Brez predelave se lahko odlagajo le naslednje vrste odpadkov

 

Klasifik. št.

 

Vrsta odpadka

01 01 02

OPN

Odpadki pri pridobivanju nekovinskih mineralnih snovi

01 04 12

MU

Mulj iz separacije

01 04 13

ok

Odpadki pri rezanju in žaganju kamna

10 01 17

E

Elektrofilterski pepel iz naprav za soproizvodnjo elektrike

17 05 04

ZK

Zemlja (mrtvica) in kamenje

17 05 06

ZM

Zemeljski izkopi, ki ne vsebujejo nevarnih snovi

12 01 17

 

Odpadki ki nastanejo pri peskanju

 

Odpadki za predelavo

 

Klasifik. št.

 

Vrsta odpadka

17 01 01

B

Beton

17 01 02

o

Opeka

17 01 03

PK

Ploščice, keramika in strešna opeka

17 01 07

MBO

Mešanica betona, opeke, ploščic in keramike

17 03 02

AK

Bitumenske mešanice, ki ne vsebujejo katrana

17 08 02

GI, GI1

Gradbeni odpadki na osnovi gipsa, ki niso onesnaženi z nevarnimi snovmi

17 09 04

MGO

Mešani gradbeni odpadki in odpadki pri rušenju objektov

10 12 10

Trdi odpadki pri čiščenju odpadnih plinov

19 08 02

Odpadki iz peskolovov

 

Odpadki, ki se hranijo v zabojnikih

 

Klasifik. št.

 

Vrsta odpadka

17 02 02

ST

Steklo

17 02 03

PL

Plastika

17 04 01

CU

Baker, bron, medenina

17 04 02

AL

Aluminij

17 04 03

PB

Svinec

17 04 04

z

Cink

17 04 05

FE

Železo in jeklo

17 04 06

CN

Kositer

17 04 07

MK

Mešane kovine

17 04 11

KA

Kabli

 

Odpadki, ki se hranijo na deponiji

 

Klasifik. št.

 

Vrsta odpadka

17 02 01

L

 

03 01 05

Ž, Ž1

Žagovina, oblanci, sekanci, odrezki, odpadni les, delci plošč in furnir

03 03 01

LL

Lubje in les

03 03 11

MC,MC1

Mulj

10 01 17

E

Elektrofilterski pepel iz naprav za soproizvodnjo elektrike