slider

mail2

02Slider011-mail3

Vzdrževanje cest

Gorenjska gradbena družba d.d. vzdržuje na območju gorenjske 27,85 km glavnih in 490,88 km regionalnih cest. Po odvzemu koncesije Cestnemu podjetju Ljubljana pa še 41,14 km glavnih in 226,99 km regionalnih cest na tem območju. Poleg tega vzdržuje še okrog 610 km lokalnih cest po celotni Gorenjski.

Podjetje gradi prometne objekte, izboljšuje prometne razmere in skrbi za varnost cest.

PC vzdrževanje in varstvo cest s sedmimi vzdrževalnimi bazami vzdržuje 786,86 km državnih in 610 km lokalnih cest na Gorenjskem in širšem Ljubljanskem območju.

Gorenjski cestarji v letnem času dnevno pregledujejo stanje cest, ukrepajo v primeru interventnih dogodkov na cestah, odpravljajo poškodbe na vozišču in napravah za odvodnjavanje, ter s košnjo in obrezovanjem drevja skrbijo za preglednost na cestah. Pleskarji skrbijo za redno obnavljanje talnih označb ter obnovo in zamenjavo dotrajane ali poškodovane vertikalne prometne signalizacije.

V zimskem času je primarna naloga pluženje in posipanje cest, pri čemer se v to dejavnost vključijo tudi sodelavci in stroji iz drugih delov podjetja.

Signalizacija in oprema cest:

Vertikalna signalizacija:

Horizontalna signalizacija: