slider

mail2

02Slider011-mail3

Utrinki z gradbišč

Trenutno se izvajajo naslednji večji objekti:

- Kanalizacija in vodovod v občini Kamnik;
- Izgradnja Zaloške ceste v Ljubljani;
- Izgradnja AC odseka Draženci – Gruškovje;
- Izgradnja povezovalnega vodovoda Hraše – Ledevnica;
- Obnova mostu na Hujah v Kranju;
- Izgradnja avtopralnice s poslovnimi prostori in parkirišči Forbiz;
- Preureditev zadrževalnega sistema pri Struževem;
- Sanacija gozdne ceste pod Višelnico;
- Zunanja ureditev bencinskega servisa BS Domžale III;
- Komunalna oprema PSO Seliše – Bled.